fbpx

Havuzların Ph Değeri Ne Kadar Olmalı?

Havuz suyundaki PH değeri son derece önemli bir konu olmaktadır. Bu nedenle pH kontrolleri zamanında yapılmalıdır. Havuzun PH değeri havuz suyunu asitik veya bazik halde olduğun vurgulayan bir tür ölçümdür.  Havuz suyu 0,7 ‘nin altı asitik PH 7,0 nötür ve 7,0 üstü ise baziktir.

İdeal Havuz Ph Değeri

Havuz suyunu ideal PH değeri bazik ve asitik dengesinin sağlanması gerekir.  Havuz suyu asilerini ve alkalilerine bağlıdır. Kısaca anlatmak gerekirse, çok bazik su ya da çok asidik su zararlı kimyasal reaksiyonlara neden olacaktır. Havuz suyu çok asidik olursa havuzun traverten kaplamları ile havuz derzleri ve diğer ekipmanları korozyona uğruyor ve yüzeylerde aşınma meydana gelecek ve insan cildinin tahriş olmasına neden olur.

Ayrıca havuz suyu çok bazik olursa da kireçlenmeler meydana gelecektir. Bunun sonucunda da havuzun yüzeyi ile sıhhi tesisatı ve ekipmanları iler havuz suyunda bulutlanmalar meydan gelir. Bunun dışında havuzun bazik ve asidik oranının çok yüksek miktarda olması da suyun klorunun etkinliğinde farklılaşmalar meydana getirecektir. 

Havuz çok bazik ise klor protejenlerine etki etmez ve çok asidikse de çok hızlı bir şekilde dağılırlar. Bu nedenle havuz pH değerinin 14 aşırı alkaliği, sıfır aşırı asitliği ve 7 nötr olması ideal olmaktadır. Havuz uzmanlar havuz suyunda ideal pH değerinin 7,2 ile 7,8 arasında olması gerektiğini önermektedir.

Havuz Suyunda Ph Değeri Neden Yükselir?

Havuz suyundaki PH değeri birkaç faktöre bağlı olarak artış gösterebilir. Bu nedenlerden ilki havuza HTH kalsiyum hipoklorit granüler ya da klor stabilizatörü eklenmesidir. Diğer bir neden ise havuz suyunda tuz klor jeneratörü kullanılması ile toprak toz gibi çevresel etkenler havuz suyu PH değerinin yükselmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca suyun ısısının aniden artması da pH değerinin yükselmesine neden olur. PH değeri yüksek olan havuz suyunda h kolar etkili olmaz. Bu durumda a havuz suyu klorunu artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle havuz suyu pH değerinin çok yüksek olmamasına özen göstermeniz gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir