fbpx

Sıvı Asit Ph Düşürücü

Showing all 3 results

Sıvı Asit Ph Düşürücü

Havuz sularında görülen yüksek pH derecesi insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Havuz sularında alkalinite denilen değerin 120’den büyük olması durumunda pH düşürücü kimyasallar kullanmak gerekiyor. Havuz yüzeyinden kolaylıkla uygulanan ürünün kullanım oranını suyun sertliği belirlemektedir.

Su sertliği yüksek olan havuzlarda önerilen kullanım miktarı 4 kg’dır. Bu oran havuz suyunun pH değerini 0.1 derece düşürüyor. Su sertliği yüksek olmayan havuzlar için kullanım önerisi de 2 kg şeklindedir. Uygulama, havuzun kullanılmadığı zamanlarda yapılabilir. Diğer havuz kimyasallarıyla karıştırmadan tek başına uygulanması önerilir. Kuru, serin ve karanlık yerde muhafaza edilmesi gerekir.